al-Albânî o `Abdullâhu al-Habašî

al-Albânî o `Abdullâhu al-Habašî

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Izvor:

Šajkh al-Habašî je kao prvo slijepi sljedbenik prave škole (madhhaba), a kao drugo ima ekstreman odnos prema Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah. Primjer toga je njegov Takfîr na Šajkh-ul-Islâma Ibn Tajmijju, kao što ga nevjernikom proglašavaju i neki u ovoj zemlji.

Samim time što u Libanonu ne postoji niko ko javno poziva na Qur’ân i Sunnah, njemu se pridružila grupa mladih muslimana – koja je zajedno sa njim otišla u zabludu. Zbog toga ćeš ih vidjeti kako entuzijastično slijede zabludu – zajedno sa svojim Šajkhom al-Habašîjem, i proglašavaju nevjernicima sve one koji ne slijede njihov put i njihovu metodologiju.

On je Aš`arî u `Aqîdi, dok je u Fiqhu ekstremni sljedbenik pravne škole Imâma aš-Šâfi`î.