“al-Albânî je umro neuk o islamu”

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Čuo sam da jedan doktor kaže da je al-Albânî رحمه الله umro neuk o islamu. Koji je propis za taj govor?

Odgovor: Molimo Allâha za zdravlje. Molimo Allâha za zdravlje. Šta on zna o tome da li je al-Albânî umro neuk o islamu? Je li bio prisutan? Je li mu nešto potvrđeno? To je neistinit govor – والعياذ بالله. To je loše mišljenje o učenjacima i dobrim ljudima. Mi se nadamo lijepome završetku za njega i da će biti nagrađen. On je bio daija; osuđivao je Sûfijje i mitologe. To je ono što mi znamo o njemu رحمه الله. On nije bio bezgriješan – na način da je bio nepogrešiv. Moguće je da je imao greške, ali to ne zahtijeva da se o njemu priča na taj način.