Ako ti majka počini zinaluk…

Autor: Šajkh-ul-Islâm Ahmad bin Tajmijjah

Izvor: Mukhtasar-ul-Fatâwâ al-Misrijjah (2/285)

Onaj ko sazna da mu je majka počinila zinaluk dužan je, zajedno sa svojom braćom, sestrama i rodbinom, spriječiti je od grijeha. Ukoliko ona međutim nastavi a jedina solucija je lišiti je slobode, oni to smiju učiniti – te je po potrebi čak i svezati.

Djeca međutim ne smiju udarati svoju majku. Ne smiju joj okrenuti leđa, tako da joj se ukaže prilika da čini grijehe. Trebaju je spriječiti koliko god je to moguće. Ukoliko bi ona bila u potrebi za hranom i odjećom, oni je trebaju snabdjeti hranom i odjećom. Ne smiju je pogubiti, niti nad njome izvršiti neku drugu kaznu. Ukoliko bi to učinili, bili bi griješni.