Ako Allâh želi učiniti nešto On to učini

Ako Allâh želi učiniti nešto On to učini

Autor: Šams-ud-Dîn bin Qajjim-il-Džawzijjah (umro 751)

Izvor: at-Tibjân fî Aqsâm-il-Qur’ân, strana 62

Allâh عز وجل je rekao:

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ

“On radi šta je Njemu volja.” (85:16)

Sve što je prikladno za Njegovu volju je moguće za Njega da učini. Ako On želi da se svake noći spusti na najniže nebo, da dođe na Sudnjem Danu da sudi, da Se pokaže Svojim robovima kako On hoće, da priča sa njima, da se smije sa njima i drugo što On hoće, ne postoji ništa što ga spriječava od toga. On radi ono što On hoće. Jedino o čemu sve ovisi je vjerodostojnost poslanikovih صلى الله عليه وسلم riječi. Ako nas on obavijesti o tome, to je obavezno potvrditi. Onaj ko to odbaci odbacuje Njegovo savršenstvo o kojem nas je On o Sebi obavijestio, što je samo po sebi čista laž. Ako On želi da nešto ukine ili da nešto potvrdi, On to učini. Na taj način Allâhova volja i djela zahtijevaju Njegovo čisto savršenstvo.