“Ahl-us-Sunnah su najbliži istini”

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je ispravno reći da su Ahl-us-Sunnah grupa najbliža istini?

Odgovor: Oni su ljudi istine. Oni nisu “najbliži” istini, nego se kaže da su oni ljudi istine. Oni su dakle onî koji slijede istinu. Kada se kaže “najbliži”, to znači da imaju nešto od zablude, a Ahl-us-Sunnah nemaju ništa od zablude – nego su oni ljudi istine.