Ahl-ul-Bid`a su štetniji za Islâm od nevjernika

Ahl-ul-Bid`a su štetniji za Islâm od nevjernika

Autor: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor: Šarh `Aqîdat-is-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth, strana 114

Ghajlân je tokom vladavine Hišâma bin `Abdil-Mâlika ponovo pokazao svoje lažno vjerovanje tako da je Hišâm pogubio i njega i čovjeka koji se zvao Sâlih. Nakon toga je Hišâm dobio grižnju savjesti. On je bio čovjek koji se ustručavao od pogubljavanja ljudi. Tada mu je Radžâ’ bin Hajwah (jedan od velikih Tâbi`ûn) napisao:

“Čuo sam da osjećaš grižnju savjesti zbog toga što si ih pogubio. Kunem se Allâhom da je bolje da pogubiš njih nego 2000 turaka i rimljana.”

Rimljani su bili nevjernici, a to su bili čak i turci u to vrijeme. To znači da je Allâhu draže da se pogube ljudi koji se pripisuju Islâmu a uništavaju vjerovanja muslimana nego 2000 jasnih nevjernika, jer prvonavedeni uništavaju kuću iznutra.

Na osnovu ovoga su mnogi Selefi rekli da su Ahl-ul-Bid`a štetniji za Islâm od jevreja i kršćana. Mnogi islâmski imâmi su to rekli, a među njima su Ibn `Aqîl, njegov učitelj Abûl-Fadhl al-Hamadânî, Ibn-ul-Džawzî, Ibn Tajmijjah i drugi kao aš-Šawkânî koji je to u više navrata ponovio u svome Tafsîru Qur’âna:

“Ahl-ul-Bid`a su štetniji za Islâm od jevreja, kršćana i heretika.”

Zašto? Zato što im mnogi ljudi vjeruju pa zbog toga prihvataju njihove neistine i zablude za razliku od jevreja, kršćana i heretika kojima ne vjeruju i od kojih ništa ne prihvataju. Na taj način im oni ne nanose štetu. Štetu im nanose ovi koji ih varaju tako da oni prihvataju njihove laži, zablude i neistine.