Ahl-ul-Bid`a su gori od griješnikâ

Ahl-ul-Bid`a su gori od griješnikâ

Autor: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: al-Adžwibah al-Mufîdah `an As’ilat-il-Manâhidž al-Džadîdah, strana 26 – 27

Kompilacija i komentar: Šajkh Džamâl bin Furahjân al-Hârithî

Pitanje: Ko će imati najgoru kaznu – griješnici ili novotari?

Odgovor: Novotari su gori. Novotarija je gora od grijeha. Šajtân više voli novotariju od grijeha. Griješnik se kaje dok se mali broj novotarâ kaje – jer novotar smatra da je u pravu dok griješnik zna da je griješan. Novotar međutim smatra da je poslušan. Zbog toga je novotarija gora od grijeha, والعياذ بالله. Stoga su Selefi upozoravali protiv druženja sa novotarima. Oni utiču na svoje društvo a njihova opasnost je mnogo velika.

Novotarija je bez sumnje gora od grijeha. Opasnost novotara je mnogo opasnija za ljude od opasnosti griješnika. Zbog toga su Selefi rekli:

“Bolje se uzdržavati od Sunneta nego biti vrijedan u novotarijama.”

Sufjân ath-Thawrî رحمه الله je rekao:

“Iblîsu je novotarija draža od grijeha. Čovjek se za grijeh kaje, za razliku od novotarije.” (Ibn-ul-Dža`d 1885 i Madžmû`-ul-Fatâwâ 11/472)

al-Hasan al-Basrî رحمه الله je rekao:

“Nemoj sjediti sa novotarom. On će prouzrokovati bolest tvoga srca.” (al-I`tisâm 1/172 i al-Bid`a wan-Nahî `anhâ, strana 45)

aš-Šâtibî رحمه الله je rekao:

“Spašenoj grupi (Ahl-us-Sunnah) je naređena mržnja prema Ahl-ul-Bid`a, upozoravanje onih koji ih žele slijediti i kažnjavanje onih koji im se pridruže, pogubljenjem ili na drugi način. Učenjaci su upozoravali protiv druženja i provođenja vremena sa njima.” (al-I`tisâm 1/158)

Da se Allâh smiluje Selefima. Nije postojao novotar a da ga nisu slomili i da protiv njega nisu upozoravali.

Šajkh-ul-Islâm Ibn Tajmijjah رحمه الله je rekao kada je spomenuo opasnost Ahl-ul-Bid`a:

“Da Allâh nije dozvolio da postoje ljudi koji pobijaju štete ovih ljudi – vjera bi bila uništena. Ta šteta bi bila veća nego kada nevjernički neprijatelj osvoji zemlju. Kada oni osvajaju zemlje nakon toga slijedi njihovo uništavanje srca i njihova vjera, dok novotari počinju sa uništavanjem srca.” (Madžmû`-ul-Fatâwâ 28/232)

On رحمه الله je takođe rekao:

Ahl-ul-Bid`a su prema Sunnetu i saglasnosti učenjâkâ gori od strasnih griješnika.” (Madžmû`-ul-Fatâwâ 20/103)