Adhân ne treba učiti u džamiji

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (umro 1420)

Izvor:

 

Novotarija je učiti Adhân u masdžidu. Treba ga učiti sa krova džamije ili sa minareta. Minareti međutim ne trebaju biti previsoki. Svrha je da se Mu’adhdhin vidi, a ne samo da se njegov glas čuje. Ovo je islâmski obred koji ljudi ubijaju zbog njihovog neznanja o šerijatskim mudrostima i propisima. Prema Sunnetu treba postojati razlika između Adhâna i Iqâmeta. Iqâmah se uči u džamiji, dok se Adhân uči sa krova džamije ili sa minareta. Danas međutim nema razlike između Adhâna i Iqâmeta.