Adhân na mezaru kao zaštita od kazne

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Koji je propis za učenje Adhâna na mezaru, da bi na taj način onaj ko je ukopan u njemu izbjegao kaznu?

Odgovor: Utječem se Allâhu. To nije dozvoljeno. To je uvedena novotarija. Želiš li biti od koristi preminulom muslimanu, dovi za njega. Dovi, a nemoj pozivati na namaz.