Adhân kao alarm za buđenje

Adhân kao alarm za buđenje

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: 

Pitanje: Koji je propis za Adhân kao alarm za buđenje na namaz?

Odgovor: To je dobro. Možeš kao alarm imati sat ili snimljeni Adhân koji te budi i podsjeća na namaz. To je dobro.