Abû Hanîfah je naš Imâm i naš uzor

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Čuo sam da ste na darsu dovili da se Allâh smiluje Abû Hanîfi kada ste ga spomenuli…

Odgovor: Širokome milošću. Da mu se Allâh smiluje širokome milošću i da mu oprosti. On je naš Imâm i naš uzor. Neka bude zadovoljan onaj ko hoće a neka se ljuti onaj ko hoće.