Abortus zbog straha da je embrion zaražen AIDS-om

Autor: al-Ladžnah ad-Dâ’imah

Izvor: Fatâwâ al-Ladžnah ad-Dâ’imah (19/332/11848)

Pitanje: Koji je propis za abortus zbog postojanja velike vjerovatnoće da bi embrion mogao biti zaražen AIDS-om?

Odgovor: Abortus nije dozvoljen, a postojanje vjerovatnoće da bi embrion mogao biti zaražen AIDS-om ne dozvoljava da se to čini. Komitet međutim preporučuje ženi i njenome mužu da imaju vjeru u Allâha, i da Ga mole da ženu i njenu bebu zaštiti od svih bolesti.