Abortus zbog bolesti i siromaštva

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Kad sam bila trudna i bolesna, muž mi je rekao da učinim abortus zbog naše ekonomske situacije i moje bolesti. Da li je to dozvoljeno?

Odgovor: Ne, to nije dozvoljeno – osim u slučaju da to odluče doktori. Ukoliko doktori prije udahnuća duše utvrde da je abortus nužan, to je u redu. To dakle mora biti odluka doktora. U protivnome ne treba slušati ni muža ni bilo koga drugog.

A nakon udahnuća duše abortus nije dozvoljen. U tom slučaju se radi o ljudskom biću, a ljudi se ne smiju ubijati. Jedini izuzetak je ukoliko doktori smatraju da je život majke u opasnosti. U tom slučaju se abortus čini da bi se spasio život majke.