Abortus se ne smije činiti bez fetve učenjaka

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Ženi je rečeno da mora učiniti abortus da bi preživjela, ili da bi mogla imati djecu u budućnosti. Da li joj je dozvoljeno učiniti abortus?

Odgovor: Ne; nije joj dozvoljeno učiniti abortus bez fetve učenjaka koja je zasnovana na povjerljivome izvještaju doktora. Tako to treba činiti danas. Doktori moraju biti složni da fetus izlaže majku opasnosti, nakon čega odgovorni izdaju fetvu da je u tome slučaju abortus dozvoljen. Nemaju svi pravo izdati fetvu na osnovu koje će žena učiniti abortus, niti žena ima pravo odlučiti da li će učiniti abortus ili ne. To nije dozvoljeno. Trudnoća ima svoje pravo.