`Abdullâh al-Ghunajmân je Surûrî

`Abdullâh al-Ghunajmân je Surûrî

Govornik: Šajkh `Ubajd bin `Abdillâh al-Džâbirî

Izvor:

Pitanje: Da li je manhadž Šajkha al-Ghunajmâna ispravan? Da li je dozvoljeno biti prisutan kod njega?

Odgovor: Prema onome što mi je potvrđeno, čovjek je Surûrî, Surûrî! Imam kasetu u kojoj on hvali osnivača Surûrijjah, Muhammada Surûr bin Nâjif Zajn-ul-`Âbidîn. Hvali ga i osuđuje one koji ga osuđuju.

Imam novine, ili časopis koji se zove al-Miškâh, u kojem se nalazi intervju sa njim. Tu je on dao katastrofalne izjave, kao što su princip “opravdanje i saradnja” i da je Tawhîd-ul-Hâkimijjah četvrta vrsta Tawhîda.

Čovjek je dakle opasan. Tačno je da posjeduje znanje, ali njegov manhadž nije ispravan. Zbog toga ja bez daljnjega kažem da je onaj ko ga je pozvao u Kuvajt napao Salafijjah i Salafijjûn. Njega treba savjetovati i upozoriti ga da to više ne radi. Ukoliko on međutim ponovo pozove njega ili njemu slične, znajte da on nije od Salafijjûn a vi niste od njega. Napustite ga, klonite ga se i ostavite ga. Ako ne zna o njemu, treba saznati to. Ukoliko odbije prihvatiti, on je pokvaren u našim očima – dakle ovaj daija, a vi znate o kome se radi.