`Abdul-Muhsin al-`Abbâd o odlasku u Džihâd u Siriju

`Abdul-Muhsin al-`Abbâd o odlasku u Džihâd u Siriju

Govornik: `Allâmah `Abdul-Muhsin bin Hamad al-`Abbâd

Izvor:

Pitanje: Koji je propis za Džihâd u Siriji? Da li je meni dozvoljeno da idem u Džihâd?

Odgovor: Sirijci su u stvari u potrebi da se za njih čini dova. Što se tiče toga da tamo svi idu, ne radi se o nedostatku ljudi, pa da ti tamo ideš da povećaš broj. Postoji rizik da će se desiti ono što se desilo grupi koja je otišla u `Irâq. To je dovelo do zla i razdora.