`Abdul-Muhsin al-`Abbâd o nazivima Salafî i Atharî

Govornik: `Allâmah `Abdul-Muhsin bin Hamad al-`Abbâd

Izvor:

 

Pitanje: Šta vi smatrate o onome ko kaže “Ja sam Salafî” ili “Ja sam Atharî”?

Odgovor: Čovjek je dužan slijediti Sunnah djelima. Ukoliko bi te neko međutim upitao da li si Salafî, reci: “Da, ja sam Salafî”. Ukoliko bi te neko upitao da li si od Ahl-us-Sunnah, reci: “Da, ja sam od Ahl-us-Sunnah, a sva hvala pripada Allâhu”.

Što se dakle tiče spominjanja ili izgovaranja toga, to je u slučaju potrebe i kada se ukaže prilika u redu.