84 godine `ibâdeta za nekoliko sati

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم je više činio `ibâdah tokom zadnjih deset dana Ramadhâna nego inače. Iako je Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم cijeloga života činio `ibâdah Allâhu, i to sve vrste `ibâdetâ a ne neki sepcifičan – tokom ovih deset dana ga je činio još više. Tražio je u njima ovu blagoslovljenu noć, tokom koje će onaj ko bude upućen da obavlja namaz i čini dobra djela postići nagradu koja odgovara nagradi za hiljadu mjeseci činjenja dobrih djela. To su 84 godine, za onoga kome Allâh podari uspjeh. To je dakle veličanstvena noć sa veličanstvenim vrlinama – kao što to možete vidjeti. Onaj ko bude upućen da u njoj čini dobra djela postići će ovu veliku nagradu – koja odgovara nagradi za hiljadu mjeseci činjenja dobrih djela. Zbog toga je Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم pridavao važnost traženju nje i podsticao svoje ashabe da je traže.

Onaj ko bude obavljao namaz tokom svih noći u Ramadhânu, od njegovoga početka do kraja, zasigurno će činiti `ibâdah tokom Lajlat-ul-Qadr, jer je ona u Ramadhânu – a ne van njega.