Slijeđenje predavanja Salâma

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (umro 1420)

Izvor:

 

Pitanje: Da li je dozvoljeno predati Salâm nakon što imâm preda Salâm na desnu stranu, ili treba sačekati da on preda oba Salâma?

Odgovor: Ne treba čekati na njegov drugi taslîm, jer se prvim taslîmom izlazi iz namaza. Prvo predavanje Salâma je Rukn. Što se drugoga predavanja Salâma tiče, to je Sunnah. Ukoliko ga preda imâm – predaj ga i ti, a ukoliko ga imâm ne preda – nemoj ni ti.

Nije dakle ispravno čekati da imâm preda oba Salâma prije predavanja prvoga Salâma, kao što to rade ljudi danas.