Samo Mu`tazilah poriču da džinn može ući u čovjeka

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Koji je propis za onoga ko poriče da džinn može ući u čovjeka?

Odgovor: On je u zabludi. To jedino poriču Mu`tazilah, racionalisti.

Što se tiče onoga ko poriče džinne, on je nevjernik. A onaj ko poriče da mogu ući u čovjeka je u zabludi i griješi.