Ne napuštaj Teraviju prije Imâma

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Šta znači hadîth Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم:

إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

“Ko klanja sa imâmom sve dok on ne ode, ima nagradu kao da je klanjao cijelu noć.” (at-Tirmidhî 806 i an-Nasâ’î 1605. Autentičan prema al-Albânîju u “Irwâ’-ul-Ghalîl” 447)?

Odgovor: To znači da on treba nastaviti da klanja za imâmom, od početka Teravije do kraja. On dakle treba klanjati za imâmom od početka Teravije do njenoga završetka. To je značenje

“Ko klanja sa imâmom sve dok on ne ode, ima nagradu kao da je klanjao cijelu noć.”

To dakle znači da ne napušta namaz prije Imâma.