Na odjeći je zabranjeno imati sve što je zabranjeno

Na odjeći je zabranjeno imati sve što je zabranjeno

Govornik: Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

Pitanje: Koji je propis za nošenje odjeće koja ukazuje na note i muziku? Da li je dozvoljeno nositi tu odjeću i klanjati u toj odjeći?

Odgovor: Svu odjeću koja ukazuje na nešto zabranjeno je zabranjeno nositi. Odjeća sa slikama je zabranjena. Odjeća sa muzičkim instrumentima je zabranjena. Odjeća koja podstiče na grijehe je zabranjena. Čujemo da postoje majice sa vrlo lošim tekstovima. To je takođe zabranjeno. Nije dozvoljeno takvo odijevanje. Slike ljudi su zabranjene a posebno ako su oni nevjernici ili poznate ličnosti. Tada to postaje još više zabranjeno. Kada bismo se složili da bojkotujemo ovu odjeću, ona ne bi kružila među nama. Na žalost utičemo jedni na druge bez razmišljanja.