`Ibâdah kod grobova

`Ibâdah kod grobova

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Teško mi je shvatiti ono što govore neki učenjaci; da je Harâm (zabranjeno) i vodi ka Širku ukoliko osoba čini Tawâf ili kolje kod groba Allâha radi – ali se nada berićetu toga mjesta. Drugi su rekli da je onaj ko čini Tawâf ili kolje kod groba mušrik – a mi ne ulazimo u njegovu namjeru. Šta je od toga ispravno?

Odgovor: Ispravno je prvo objašnjenje. Ukoliko on čini Tawâf kod groba ne želeći se time približiti mrtvome nego Allâhu, misleći da Tawâf kod groba sadrži vrline – to je novotarija a ne Širk. To se dakle smatra novotarijom, jer nam je Allâh jedino propisao Tawâf oko Ka`be al-Mušarrafah. Na licu zemlje dakle nema Tawâfa osim oko Ka`be al-Mušarrafah.

Tawâf se dakle čini oko Bajt-ul-`Atîq, a ne oko raznih građevina, grobova i mjestâ. To je novotarija.