Hadždž osobe koja ima dug

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

Pitanje: Koji je propis za Hadždž osobe koja ima dug?

Odgovor: Ukoliko čovjek ima dug, on nije dužan obaviti Hadždž. Stoga mu je i sa vjerske strane bolje, a i logičnije učiniti ono što mu je dužnost – naime vratiti dug. Vrati dug, a kasnije obavi Hadždž. Nisi griješan ukoliko umreš u tome stanju.

Pitanje: Čak i ukoliko mu osoba kojoj je dužan dozvoljava da obavi Hadždž?

Odgovor: Čak i ukoliko mu osoba kojoj je dužan dozvoljava da obavi Hadždž – jer će mu on tražiti da vrati dug u svakome slučaju. On mu jedino dozvoljava da obavi Hadždž prije nego što mu vrati dug. Ne radi se o tome da je zabranjeno ići bez dozvole onoga kome si dužan, nego o čistoj savjesti prije obavljanja Hadždža.