Da li je obavezno održavati kontakt sa sestrom po mlijeku?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Spada li u održavanje rodbinskih veza da je muškarac u kontaktu sa svojom sestrom po mlijeku? Da li je to obavezno?

Odgovor: Ne. Srodstvo po mlijeku nije kao loza, niti kao rodbinsko srodstvo. Jedina sličnost je zabrana stupanja u brak sa srodnikom po mlijeku, dok on dakle nema rodbinska prava.