Čestitanje nove hidžretske godine

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Neki studenti kažu da je u redu čestitati novu hidžretsku godinu dok drugi to zabranjuju. Šta je ispravno po tome pitanju?

Odgovor: Šta je dokaz onome ko kaže da je to u redu?

Onaj ko to zabranjuje postupa prema osnovi – da nema dokaza za novogodišnje čestitke. To je djelo dakle novotarija.