Besplatan Hadždž dužnika

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

Pitanje: Šta vi smatrate o osobi koja nije obavila Hadždž i ima priliku da ga obavi bez troškova – ali ima dug? Hoće li on uprkos dugu obaviti Hadždž ili ne?

Odgovor: Vraćanje duga je važnije od obavljanja Hadždža. Jedan rijâl za vraćanje duga je bolji od deset rijâlâ za obavljanje Hadždža. Ukoliko mu se međutim pruži prilika da besplatno obavi Hadždž, kao na primjer da bude na usluzi hadžijama, ili ukoliko neko od njegovih prijatelja želi sa njega skinuti obavezu Hadždža – u tome slučaju je to u redu, jer obavljanje Hadždža u tome slučaju ne utiče na dug.